Shepherd and his faithful dog
Jakub rozalski wilk syty owca calas
Jakub rozalski wilk syty owca cala process01
Jakub rozalski wilk syty owca cala process02
Jakub rozalski wilk syty owca cala process03
Jakub rozalski wilk syty owca cala process04
Shepherd and his faithful dog

... and some very confused sheep : ) new painting from my "Wolfpack" world/project, cheers!

More artwork
Jakub rozalski the lighthouse00smallJakub rozalski warsaw uprising75yearsago smallJakub rozalski wounded wolf s